Pozor na ručení půjček vašich známých

Pozor na ručení půjček vašich známých

Někdy se vám může přihodit situaci, kdy vás kolega z práce nebo dlouholetý přítel požádá,

abyste mu ručil za půjčku, jelikož nemá nikoho jiného, kdo by mu v tomhle případě pomohl. Vy ho ale znáte natolik dobře, že byste mu tuhle laskavost jen neradi odmítli. Jak jistě víte, jde bohužel o relativně ošemetnou záležitost. Ručitel totiž musí počítat i s takovým nepříjemným koncem, kdy po něm poskytovatel úvěru bude požadovat uhrazení úvěru za dlužníka právě tehdy, pokud by dlužník neplatil, třebaže byl k zaplacení několikrát věřitelem písemnou formou vyzván.Daný ručitel je prakticky kvůli svému ručení povinen připravit na to, že kdykoliv může být vyzván, aby zaplatil příslušnou dlužnou částku za dlužníka. Již před vlastním sjednáním ručitelské smlouvy by se tedy měl každý člověk důkladně promyslet a bedlivě zvážit svou nynější a též i finanční situaci do budoucnosti. Téměř každý jedinec může v současné době přijít o své zaměstnání, čímž rapidně dojde ke zmenšení příjmu peněz. To by pochopitelně znamenalo neblahé důsledky, co se týče ručení.

Eventuální ručitel nesmí nikdy spoléhat na to, že jej poskytovatel úvěru dopředu upozorní na veškerá rizika, jež jsou spojena s ručitelským závazkem, a že si do detailu prověří jeho momentální finanční situaci. V žádném zákonu není totiž výslovně uvedeno, že musí být povinnost prověřit příjmy budoucího ručitele, a tudíž i jeho schopnost dostát závazku za dlužníka, pokud nastanou nějaké nepředvídatelné komplikace. To znamená skutečně podstatný rozdíl v přístupu k ručiteli oproti dlužníkovi. Dále se přirozeně v zákoně o spotřebitelském úvěru stanovuje, že poskytovatel úvěru musí zodpovědně posoudit jeho schopnost splatit dluh, ovšem tento zákon se žádným způsobem netýká ručitele.

Někdy se tedy klidně může přihodit, že bude ručit i taková osoba, jež už ve chvíli podepsání ručitelské smlouvy nedisponuje dostatečným množstvím peněz, a tudíž je na tom finančně natolik špatně, že by raději vůbec ručit neměla. Bankovní společnosti se u neplnění závazků ze strany dlužníka může obrátit na ručitele pomocí právníka a požádat o uhrazení zbývající dlužné sumy. Potíže pochopitelně nastávají tehdy, kdy ručitel nemá žádnou šanci za dlužníka dlužnou finanční částku doplatit. Všichni by si tedy rozhodně měli předem promyslet i věci, které se teprve mohou stát, poněvadž ručení může mít opravdu nepříjemné následky. Výše vyřčené záležitosti však v žádném případě neznamenají, že i přes tuhle nejasnost v zákoně souhlasí banky s jakýmkoliv ručitelem.

Bankovní instituce totiž mají dle zákona o bankách stanovenou obecnou povinnost, jak postupovat během provádění své činnosti šetrně, a je pochopitelně v jejich nejlepším zájmu, aby se všechny úvěry hradily, v opačném případě by již své peníze nemusely nikdy vidět. I z toho důvodu banky používají nejrůznější zajišťovací metody, mezi které patří i ručení, a dále postupy při hodnocení bonity ručitele. Velmi důkladným způsobem mají vypracovaný systém ručení například stavební spořitelny.

Na závěr můžeme říci, že bankovní společnosti běžně na ručitele kladou totožné požadavky jako na osoby, kterým právě daly úvěr. V případě bank se to tedy ještě nějak dá udělat, avšak veliké riziko představují nebankovní poskytovatelé úvěrů, jelikož ti mají ve svém výběru ručitelů zcela volnou ruku. Neplatí pro ně, co se týče ručení, žádná podobná obecná povinnost, jakou mají banky. Nebezpečí tak hrozí především u takových firem, kterým jde jen o to poskytnout žadatelům úvěr za jakoukoliv cenu. Většinou berou každého dlužníka, a to, zda je ručitel schopen úvěr splatit, je vůbec nezajímá. Takové instituce přirozeně mohou praktikovat i nekalé kroky v případě vymáhání dluhů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


nepovinné


nepovinné

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>